Werkzaamheden onder Tzummarum tijdens de dijkverhoging in de jaren 1970 toto 1974.