Bezig met transportwerkzaamheden van grond ten behoeve van de dijkverhoging onder Tzummarum in de jaren omstreeks 1930.