Het monument van de Haringvisser Buurtschap koehool onder Tzummarum.

foto: Wietse Leistra.