Lieuwe Tjeerd Heeringa, geboren 24 januari 1876 en is overleden op 30 maart 1962.
Op 15 mei 1897 is hij getrouwd met Neeltje van Dijk, geboren 5 oktober 1874 en overleden op 17 januari 1952.
Deze foto is genomen op de toenmalige Zomerdam.
De voet van de huidige zeedijk van Koehoal naar de Westhoek.

Lieuwe was de oudste zoon ( 5e kind) van; Tjeerd Lieuwes Heeringa, die heeft geleefd van 1835- 1880.
Zijn moeder was Tietje Heeringa-La Fleur, geboren 1839 en is overleden in 1921.
Tietje heeft lang gewoond in het toenmalige vissercafé aan de zeedijk op de plaats waar de Griene Leane vanaf de Hoarnestreek bij de Sédyk komt.
In de volksmond noemde men dit het café van Beppe Tyt.
De originele tekening van dit visserscafé, gemaakt door Dirk Bouma ‘senior’ hangt bij Pieter Heeringa, Spoarstrjitte 5 in Tzummarum.
Het pand stond waar nu nog de Duitse Bunker uit de 2e Wereldoorlog 1940-45 staat.

Lieuwe Tjeerd Heeringa heeft net als zijn voorouders altijd aan de Sédyk gewoond en gewerkt. Hij was van beroep deels kustvisser in de Waddenzee, vooral op haring maar ook op schar, bot en paling. Evenals de meeste bewoners van de Sédyk viste men jaarlijks in de periode van eind februari tot juni. Men viste in regels met illustere namen zoals o.a. Weltevreden, Koehool, Nooitgedacht.
Deze regels werden jaarlijks aan het einde van een aantal hoofden opgesteld.
De plek in de regel werd vooraf bij loting vastgesteld.
Door de komst van de afsluitdijk die Friesland met Noord- Holland verbond was het na een aantal jaren afgelopen met de haringtrek vanuit de voormalige Zuiderzee in de Waddenzee en daarmee ook de haringvisserij langs de kust van Friesland.

Veel van deze regel vissers, ook Lieuwe Tj. Heeringa, zijn in hun jonge jaren ook werkzaam geweest op de loggerschepen die visten op de Noordzee vanuit Vlaardingen en ook wel vanuit Emden in Duitsland.

De rest van het jaar werkte hij bij het onderhoud van de zeedijken of bij boeren in de omgeving.

bron: Lieuwe Heeringa.
Tzummarum, december 2019