SÚdyk 14 te Tzummarum. Froukje Bonnema- de Jong de vrouw van Klaas Tjittes Bonnema spoelt op het stalt in de put langs de zeedijk.