Van Koehoal tot het Statenhoofd ( gemeentegrens Barradeel/ het Bildt) onder Tzummarum was vanaf 1928 tot de laatste dijkverhoging na 1970 een zomerdam. Hier zijn kinderen op Statenhoofd bij hoog water aan het zwemmen en pootjebaden. De zomerdam is na de laatste dijkverhoging de voet van de huidige zeedijk geworden