Jan Haayes Westra uit Tzummarum bij een hoofd ( haad) onder Tzummarum. De hoofden functioneerden oorspronkelijke als golfbrekers, maar zijn vanaf 1950 aan de zeedijk onder Tzummarum door aanslibbing van ongeveer 2 meter bijna geheel verdwenen.