Deze foto is gemaakt op 10 oktober 1962 de dag dat Dukke Mebius Sdyk nr.10 Tzummarum trouwde met Hein Anema uit Tzummarum.
De meeste vrouwelijke bewoners en een aantal kinderen van de Zeedijk zaten als publiek op de tribune.

v.l.n.r : 1. G Reitsma-Bosma, 2. Meinte Frits Reitsma, 3. Baukje Boomstra, 4. Wilhelmina Boomstra- Dijkstra, 5. Lieske Plantinga, 6. Hieke Houtsma-Schepenaar, 7. Willemke Heeringa-Boomsma, 8. kind Houtsma, 9. Doet Heeringa-Elzinga, 10. Bouwina Heeringa, 11.kind Houtsma, 12.kind Houtsma, 13. Geertje van der Weij, 14. Albertje Ploegstra- Jansen, 15. Froukje Plantinga, 16. Japke Reitsma-Faber, 17. Jan Reitsma, 18. Liefke van der Weij-Ploegstra , 19. Aaltje Heeringa-Draijer, 20. Pieter Heeringa, 21 Afke Kamstra- Ennema, 22. Tetje Reitsma- Ennema, 23 IJp Reitsma, 24. Anne of Pietje Kamstra, 25. Minnie Reitsma.

Informatie: Japke Reitsma-Faber en Lieuwe S. Heeringa.