Die het verleden kent, verwondert zich niet over het heden en de toekomst (zie terpentijd en geschiedenis Het Bildt)

foto 2010: L.H.