Koehoal 1950:
Op de wagen Jan Reitsma, werkte in de jaren vijftig bij het Waterschap en haalt hier schelpen welke waren aangespoeld met paard en wagen uit het Wad.
Deze schelpen werden dan verkocht en voor vele doeleinden gebruikt b.v. voor verharding van paden.

Antje Bonnema met haar zusje Sietske op de arm, was de oudste dochter van Klaas Piers en Hiske Bonnema- de Boer.

Het huis rechts woonde in die tijd Douwe Hoekstra.