Op deze foto zijn inmiddels de woningen van dit gedeelte van buurtschap Koehool afgebroken.
De stelp van de familie Andringa welke historisch gezien nooit tot Koehool heeft behoord, maar wel onder Koehool ligt.
Deze stelp ligt aan eigen weg en staat op eigen grond, dit in tegenstelling tot alle woningen van de buurtschap Koehool welke zijn afgebroken.

Deze put is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1877.
In de nacht van 30 op 31 januari is er een doorbraak in de zeedijk geweest met een stroomgat en hier is deze put van overgebleven.
Dit in tegenstelling met de meeste andere putten, welke zijn ontstaan met de dijkverhoging 1932.