Voor 1930 stond op deze plek het café van beppe Tytje.