Dijkwachters op patrouille.

Tzummarum ---Vele tientallen mannen in Noord Friesland hebben de zaterdagavond niet in de huiselijke kring doorgebracht.
Zij werden door de waterschappen opgeroepen in het kader van de uitgebreide dijkbewaking.
Dat betekent beurtelings een uur wachtlopen op de buitenkant van de dijk,waar de zee haar aanvallen deed en een uur bijkomen van de vermoeienissen.
Op de foto de heren Durk Bouma en Tiemen Reitsma op patrouille ter hoogte van Tzummarum.

l.c. 5 jan. 1976.