Dijkverhoging in de periode 1970- 1975.
Op deze foto is duidelijk te zien dat er een stuk oude Zeedijk is weg gegraven.
Het stuk dijk van Koehool SÚdyk nr. 19 tot de Grote Kolk SÚdyk 10 is recht getrokken op de voet van de al bestaande zomerdam.
De huizen konden daardoor blijven staan.
v.l.n.r. zijn de volgende huizen zichtbaar;
SÚdijk nr.12 huis Jan en Afke Kamstra-Ennema
SÚdyk nr.11 huis van Tjitte en Janke Bonnema-Dijkstra
SÚdyk nr. 13 en 14 huis van Gerrit en Wilhelmina Boomstra-Dijkstra, later Jan en Ynkie Reitsma-Nijboer.
Dan de directiekeet van de aannemer die het werk uitvoerde.
SÚdyk nr.15 huis van Auke en Griet Bonnema
SÚdyk nr.16 recreatie huis van de Duitse familie
SÚdyk nr. 17 recreatie huis van de familie Wiersma
Gebouwtje van het Waterschap Vijf Deelen Zeedijken
SÚdyk nr. 18 huis thans bewoond door fam. Jetse en Jellie Heeringa-Tuinman.