Een rijtje huizen dat is afgebroken in verband met de dijkverhoging tussen 1970 en 1975.
SÚdyk nr. 20 Laatst bewoond geweest door Jelte Rients en Jantje van der Zee- Kikstra.
SÚdyk nr.21 Laatst bewoond geweest door Frans en Pietje Groeneveld- Bijlsma.
SÚdyk nr. 22 Laatst bewoond geweest door Harke en Hieke Houtsma- Schepenaar.