Dit huis stond indertijd op de plek waar nu het huis SÚdyk nr. 15 staat.
Het werd jarenlang bewoond door de vrijgezel Klaas Aukes Bonnema.
Auke en Griet Bonnema, die eerst meer in westelijke richting woonden, hebben op deze plek het nieuwe huis gebouwd.
Hun huis moest worden afgebroken in verband met de dijkverhoging in de jaren tussen 1970 en 1975.