Unieke foto. afkomstig van G.Braaksma-Siderius Tzummarum.

Een op Koehool onder Oosterbierum aangespoelde mijn, die bewaakt werd door 4 aldaar ingekwartierde soldaten en een onderofficier, bleek begin dezer week door onbekende personen gedemonteerd te zijn; het omhulsel was er nog, maar de inhoud was verdwenen, 't Is natuurlijk te doen om het koperwerk, dat sommige personen dit gevaarlijk werkje aandurven, en men moet zich verbazen, dat het thans evenals bij een vorige gelegenheid nog zonder ongelukken is afgelopen. De daders zijn bekenden in de omgeving.
Tekst Delpher kranten 15-03-1918