Woningen aan de zeedijk bij Koehool Tzummarum. Op de voorgrond het huis en de schuur van Jelte R.van der Zee. niet zichtbaar het huis van Frans Groeneveld, stelp van Harke S. Houtsma, daar tussen op de achtergrond de stelpboerderij van S.G. Andringa, het huis van Jabik (melkrijder) Groeneveld, stelp van Johannes S. Houtsma en het huis van Klaas Wops Houtsma tot omstreeks 1970.