Huis en vissershok stond tussen nummer 16 en 17 werd bewoond door Simon en Reintje van der Zee-Draaisma die verhuisden naar NOP.
Omstreeks 1950 afgebroken door firma Idzenga.
Tekst L.S.Heeringa
Foto: Jacob Roorda.
Wie weet wie deze groenteman is?

De groenteman op deze foto is Douwe van der Schaaf, dit staat ook op het bord onder de kar te lezen. Deze had tot 1949 een groentewinkel in het pand Buorren 48 in Tzummarum en is toen geŽmigreerd naar Canada. Zijn winkel is verkocht aan Jouke Bonsma en Jantje Tichelaar.
Bron: Auke Bonsma.