Foto: W.Leistra

De schapen van Jan en Ynkje Reitsma hebben een vierling en 2x een drieling.