SÚdyk 3 en 4
Huis voor 1933 van fam.de Haan.

En van 1933 tot 1948 woonde hier de fam. Kamstra op nr.3 en Beppe op nr.4.

M.Reitsma heeft zo rond 1948 deze dubbele woning gekocht
Hier kwamen zijn zoons Tijmen en Enne en hun vrouwen.

nr. 4 werd in 1948 bewoond door Tijmen en Ge Reitsma.
nr. 3 werd in 195? bewoond door Enne en Janke Reitsma.
Bron: Sytske Marssum.