Foto: W.Leistra

OUD VOET- EN KRUIPAD DE GRIENE LEANE EINDELIJK ERKENNING EN HERKENNING.

Op advies van de Stichting digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. zijn met dank aan de gemeente Franekeradeel nu 2 officiŽle naambordjes bij de Griene Leane geplaatst.
Eeuwenlang had dit pad de naam Griene Leane en was een officieel voet- en kruipad dat vanaf 1941 vanaf de Bunker Koehool tot aan de Hearewei liep.
Mede door de laatste ruilverkaveling is het gedeelte tussen de Hornestreek en de Hearewei jammer genoeg geheel verdwenen.
Vroeger werd dit pad veel gebruikt door o.a. schoolkinderen, kerkgangers, vissers.
Nu is het dus door een goede samenwerking met Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum en Gemeente Franekeradeel en grondeigenaar Wassenaar weer een officieel wandelpad geworden.
Wietse Leistra.