Toerist krijgt dijkinformatie in Koehool

Tzummarum
Een nieuw informatiepaneel, dat gisteren onthuld is, moet de toeristische aantrekkingskracht van de buurtschap Koehool bij Tzummarum vergroten.
Het bord vertelt over de bebouwing, de bewoning en de situatie van voor de dijkverhoging 1970.
Met het zodenhuis in Firdgum, de bunker en het monument van de haringvisser, vult het paneel de toeristische route aan.
Foto Niels Westra
Leeuwarder Courant 17-05-2014.