SÚdyk nr.2 te Tzummarum. Woning van Tjep en Albertje Ploegstra.

Geen Sportvissers in de put bij Dijkshoek.
Het voorstel tot verpachting van het visrecht in de put onder dijkshoek, dat de vorige keer werd aangehouden, heeft ook nu weer stof voor discussie geleverd in de vergadering van de raad der gemeente Barradeel.
B. en W. bleven bij hun voorstel het recht te verpachten aan de beroepsvisser T.Bonnema te Tzummarum, maar een deel van de raad was van mening, dat hier een mooi viswater voor de sportvissers zou worden afgesloten.
De huur die de heer Bonnema zou moeten betalen (f.40 per jaar) is klein aldus de heer S.Bierma en ook de sportvissers hebben er wel wat voor over.
Hij wees daarbij op het verzoek van twee sportvissers, die bereid zijn f.100 te betalen.
Burgemeester J.Duker achte het niet verantwoord dit water voor sportvissers open te stellen.
De put zou namelijk naar alle waarschijnlijkheid veel belangstelling van die zijde ondervinden en zou de rust in dit enige natuureservaat in de gemeente verstoren.
Bovendien zouden de brede rietkragen onvermijdelijk beschadigd worden.
Het voorstel werd met acht tegen vier stemmen aangenomen.
Als bijzondere voorwaarde voor de heer Bonnema zal gelden, dat hij geen andere vissers in de put mag toelaten.

l.c. 10 aug. 1962.