Griene dyk (bij dijkshoek) was nog tot 1508 een zeedijk.