w


Camstrawei 40 Dykshoek De muurankers wijzen op het jaartal 1813. In 1823 woonde hier La Fleur (strandmeester) In de gevel van de schuur zit een steen met het opschrift K.R.Westra 25 Mei 1880. Het woonhuis is in 1953 verbouwd.voor 1920 was K.R.Westra eigenaar. Hij was erfgenaam van Rein Rieniks Westra die daar in 1880 woonde. Van 1919 tot Mei 1920 was Jacob Groeneveld huurder. Van 1920-1969 woonde hier Simon v.d.zee,van 1969-1990 Jelte v.d.Zee en daar na hun zoon Simon v.d.Zee