Hinke de Vries,Soet Kramer,Geertje Kuiken (ook op de Camstrawei).