1937 Dijkshoek. Met veel personen hier voor hun huis, (in de tobbe Arjen Spijker) dan zijn moeder Hinke Spijker-de Vries en pake Arjen de Vries. Staande vanaf links mevr Boomsma, omke Jan de Vries,dhr.Boomsma en zittend vanaf links Gerrit Spijker,Oebele ? Boomsma, Jeltje Spijker,tante Sjoerdje de Vries en een onbekende dame.