Uit: www.plaatsengids.nl

DIJKSHOEK DYKSHOEK

Status
- Dijkshoek is een buurtschap in de provincie Frysln, gemeente Franekeradeel. T/m 1983 gemeente Barradeel.

- De buurtschap Dijkshoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Firdgum.

- In de Provincie-atlas Friesland uit de jaren negentig komt de naam Dijkshoek niet voor. In de Topografische atlas Friesland editie 2004 (1) is de buurtschap wl opgenomen. Helaas ontbeert de buurtschap nog wel plaatsnaamborden, zodat u niet kunt zien wanneer u er bent aangekomen (en het weer verlaat)... Overigens hebben wij vernomen dat de nabijgelegen buurtschap Koehool in 2012 wl plaatsnaamborden krijgt. Dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.

Naam
Oudere vermeldingen
De oudste vermelding zal van 1511 dateren als ene "Syts op die Horn" wordt aangehaald. 1664 Dyckshoek, 1840 Dijkshoek (2), 1841 Dykshoek (3), op de kaart van Eekhoff (1852) verwijst de benaming Dijkshoek naar de plek van een herberg alhier.
Naamsverklaring
Het eerste element van de naam is dijk, het tweede hoek 'hoek'. Het gaat hier om de ligging in een hoek van de Waddenzeedijk en de Griene dyk.(4)

Ligging
De buurtschap Dijkshoek ligt N van Tzummarum, NW van Minnertsga en Firdgum, NO van Koehool en grenst in het W aan het IJsselmeer. De buurtschap ligt rond de splitsing van Sedyk (Zeedijk), Camstrawei en Armendyk / Oudebildtdijk.

Statistische gegevens
- In 1840 omvatte de buurtschap Dijkshoek 4 huizen met 25 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Dijkshoek nog steeds slechts een handvol panden.

Geschiedenis
Van der Aa (5) meldt over deze buurtschap: "Men heeft er eene kleine, doch, om hare hooge en fraaije ligging aan zee, veel bezochte herberg, ten westen waarvan eene groote uitgestrektheid aangeslibt land lag.

Bij den watervloed van Februarij 1825, heeft de zeedijk in den omtrek van Dykshoek zeer veel geleden: want beoosten en nevens Koehool van daar tot Roptazijl en nevens Bolta waren een aantal groote en kleine gaten, waaronder vijf inbraken, alwaar het paalwerk geheel, en de dijk tot meer dan halverwege het rijspoor was weggeslagen. Met moed en krachten voorkwam men echter eene geheele doorbraak."