Foto: W.Leistra 2017

Zijgevel schuur met nog duidelijk ringen en sporen hiervan waar men het vee bij het boelgoed aan vast kon zetten.